Nükleer Makaleler

Radyasyon Nedir?

RADYASYON NEDİR?
Halkımız için Bilgilendirme Kılavuzu

Prof. Dr. Doğan BOR
Ankara üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Fizik Mühendisliği Bölümü
2015

Bu broşür halkımızı radyasyon konusunda bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. Kolay anlaşılabilmesi için formatı -soru ve yanıtı- olarak hazırlanmıştır ve hiçbir matematik formül ve radyasyon birimi kullanılmamıştır.

Yeni Nesil Nükleer Teknolojiler

 Yeni Nesil Nükleer Teknolojiler
Ahmet Cangüzel Taner
Fizik Yüksek Mühendisi
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (acant@taek.gov.tr)

Kuantum mekaniksel girişim olayına şaşırtıcı bir örnek: Nötrino osilasyonları

Kuantum mekaniksel girişim olayına şaşırtıcı bir örnek: Nötrino osilasyonları
(Bilim ve Ütopya Dergisinin Ağustos 2009 Sayısında çıkan yazı)

Prof.Dr. Ali Ulvi Yılmazer
Ankara Üniversitesi
Fizik Mühendisliği Bölümü

Brezilya Enerji Politikası

BREZİLYA’NIN ENERJİ POLİTİKASI, NÜKLEER ELEKTRİK SANTRALLERİ ve HİDROELEKTRİK SANTRALLER

Ahmet Cangüzel Taner
Fizik Yüksek Mühendisi
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (acant@taek.gov.tr)

Nükleer Güç Santrallerinde Kullanılan Teçhizatın Kalite Standartları ve Listesi

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİNDE KULLANILAN TEÇHİZATIN KALİTE STANDARTLARI VE LİSTESİ CEP RAPOR

Prof. Dr. Haluk Utku
Hacettepe Üniversitesi
Nükleer Bilimler Enstitüsü

Ekim 2009

Küresel Radyoaktif Yağışların Abartılmış Hikâyesi

JAPON BALIKÇISI
Denizde bir bulutun öldürdüğü 
Japon balıkçısı genç bir adamdı. 
Dostlarından dinledim bu türküyü 
Pasifik'te sapsarı bir akşamdı. 
Balık tuttuk yiyen ölür. 
Elimize değen ölür. 
Bu gemi bir kara tabut, 
lombarından giren ölür. 
Balık tuttuk yiyen ölür, 
birden değil, ağır ağır,