Son güncellenme :

www.nukte.org (bundan böyle "İNTERNET SİTEMİZ" olarak anılacaktır), haklarını elinde tuttuğu alan adları ve altlarında yayın yapan internet sitesine, herhangi bir amaç ile gelmiş olan ziyaretçinin (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) ve internet sitemiz aracılığı ile sunulan hizmetlerden faydalanmak amacı ile ÜYELİK FORMU doldurarak ÜYE olan kişi ve firmaların (bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır) hakları aşağıdaki gizlilik esasları doğrultusunda koruma altına alınmıştır.

İNTERNET SİTEMİZden KULLANICIlar ve/veya ÜYEler tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, belirtilen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

İNTERNET SİTEMİZ, ÜYElerin IP adresini tespit etmekte ve bunu İNTERNET SİTEMİZde sorun oluşmaması ve ÜYE bilgilerinin güvenliği için kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve İNTERNET SİTEMİZ içerisindeki hareketleri kayıt altına almak için kullanılabilir.

Üyelik veya İNTERNET SİTEMİZ üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) İNTERNET SİTEMİZe vermeleri gerekmektedir.

İNTERNET SİTEMİZ, belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri İNTERNET SİTEMİZ veya işbirliği içinde olduğu kişiler, ÜYE İŞYERLERİ tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerekli hallerde KULLANICI veya ÜYE ile temas kurmak için de kullanılabilir.

İNTERNET SİTEMİZ tarafından talep edilen bilgiler veya KULLANICI / ÜYE tarafından sağlanan bilgiler veya İNTERNET SİTEMİZ üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler;

İNTERNET SİTEMİZ ve işbirliği içinde olduğu kişiler veya ÜYE İŞYERLERİ tarafından, belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Bir başka ÜYEnin veya KULLANICInın, ÜYE ile ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

İNTERNET SİTEMİZ dahilinde başka sitelere link verebilir. Bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik İNTERNET SİTEMİZ herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. İNTERNET SİTEMİZ, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini İNTERNET SİTEMİZin işbirliği içinde olmadığı kişi veya kuruluşlara ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda İNTERNET SİTEMİZ, işbu "Gizlilik Bildirimi" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
İNTERNET SİTEMİZin kullanıcılarla akdettiği İNTERNET SİTEMİZdeki sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla,
Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
ÜRÜN sağlayıcı firmanın sorun giderme, müşteri memnuniyeti politikası gereği direkt iletişim kurma amaçlı bilgi talep edilmesi,
Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

İNTERNET SİTEMİZ, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli özeni göstermeyi kabul etmektedir.

İNTERNET SİTEMİZ, KULLANICIlar ve KULLANICIların İNTERNET SİTEMİZin kullanımı hakkındaki bilgileri Çerezler (Cookies) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen çerez dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, İNTERNET SİTEMİZi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin İNTERNET SİTEMİZi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Daha detaylı bilgi bu gizlilik bildiriminin ayrılmaz bir parçası olan "çerez politikası"nda bulunabilir.

İNTERNET SİTEMİZ, tarafından İNTERNET SİTEMİZ dahilinde düzenlenen anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, İNTERNET SİTEMİZ ve işbirliği içindeki kişiler ve ÜYE İŞYERLERİ tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilir.

İNTERNET SİTEMİZ, işbu "Gizlilik Bildirimi" hükümlerini dilediği zaman SİNTERNET SİTEMİZde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. İNTERNET SİTEMİZin değişiklik yaptığı "Gizlilik Bildirimi" hükümleri İNTERNET SİTEMİZde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.