Rüzgar Enerjisi

NÜKLEER TEKNOLOJİ
BİLGİ PLATFORMU

RÜZGAR ENERJİSİ

Yenilenebilir-Alternatif Enerji Kaynağı

Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Bio, foto-voltaik gibi tabiata zarar vermeden, atığı olmadan, ancak süreklilik ilkesini sağlayamayan enerji üretim sistemlerine Yenilenebilir ya da Alternatif enerji kaynağı ismi verilir.

Rüzgar, güneş ışınlarının yer yüzeylerini farklı ısıtmasından kaynaklanır. Yer yüzeylerinin farklı ısınması, havanın sıcaklığının, neminin ve basıncının farklı olmasına, bu farklı basınç da havanın hareketine neden olur. Güneş ışınları olduğu sürece rüzgar olacaktır. Rüzgar güneş enerjisinin bir dolaylı ürünüdür. Dünyaya ulaşan güneş enerjisinin yaklaşık % 2 kadarı rüzgar enerjisine çevrilir. Dünya yüzeyi düzensiz bir şekilde ısınır ve soğur, bunun sonucu atmosferik basınç alanları oluşur, yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına hava akışı yapar.

Rüzgar enerjisi; 30-40 metre yükseklikte rüzgar yardımıyla dönen 2 veya 3 adet kanattan oluşan ve bu enerjiyi içindeki mevcut jeneratörü çevirerek elektrik elde eden sistemlerdir. Kanat boyları 25 metreye kadar çıkabilir ve 17-38 devir/dakika hızında dönerler. Ortalama 600-800KW gücünde olan sistemlerden en az 2 adedi bir arada kullanılarak "enerji alanı" oluşturulur. Verim oranı %20-30 civarlarındadır. Ortalama maliyetleri 1 milyon $/adet mertebesindedir. 2005 yılı sonrasında 1.500Kw, 2.500Kw ve 5.000Kw gücünde dev rüzgar türbin imalatları da yapılmaya başlanmıştır. Almanya bu konuda lider durumda olup 20.000Mw kurulu güce sahiptir. İkinci sırada ABD ve İspanya vardır. Kurulu güçleri 11.600 Mw seviyesindedir. Türkiye kurulu kapasitesi ise 250 MW'tır (Ocak 2008). Enerji bakanlığınca 1.268 MW rüzgar tesisine lisan verilmiş olup, 198MW lık bölümü inşâ halindedir. (Ocak-2008). Kasım 2007 ayında yapılan "teklif alımına" ise 78.000 Mw boyutunda müracaat olmuştur. Kanaatimizce mükerrer teklifler neticesi kabaran bu değerin %10-15'inin yatırıma dönüşmesi başarı olacaktır.

Rüzgar enerjisinin aleyhte kullanılan yönleri de mevcuttur. Gürültü kirlililiği, kuşların gece çarparak ölmesi, doğru akım ürettiği için akü ve convertör bulunması hem manyetik kirlilik hem de akü nedeni ile çevre problemi yarattığını karşıtlar sürekli gündeme getirir. Ancak gelişen teknoloji bu sorunları çözmeye başlamış, önümüzdeki 5-6 yıl içinde bu sorunlar, ortadan kalkacaktır düşüncesindeyiz. Şimdilik ilk yatırım maliyetinin pahalı olması dezavantajı mevcuttur. Bu yatırımlarda ülkemizin en önemli eksiği, henüz yerli üretimin olmayışıdır.

Bozcaada'da kurulan 17 adetlik özel sektör enerji tesisi (Bores-Demirer Grubu) tarafından yapılmış olup en son teknolojiyi kapsamaktadır. 10,2 MW kurulu gücü mevcuttur. Gürültü sorunu, akü sorunu bu sistemde yoktur. Yeni Kanat tasarımı gürültüyü azaltmış, Jeneratör pervaneye direkt bağlanmış ve alternatif elektrik üretimine geçilmiştir. 2 adedi adanın tüm ihtiyacını karşılamakta olup diğer kısmı deniz altında çekilen kablo ile karaya ve dolayası ile enterkonnekte sisteme aktarılmaktadır. Yörenin rüzgar kapasitesi ise 365 günde 350 gündür.

Bir diğeri özel sektör yatırımı Alaçatı-İzmir'de 15 adetlik 15x500 KW yani 7.5 MW gücünde yapılmıştır.

Bandırma'da (Bares-Bilgin Enerji) tarafından yeni 20 adetlik bir sistem Temmuz 2006 ayında hizmete alınmıştır. Yapımı 1 yıl süren ve 20 milyon$ maliyetli tesis, yılda 120 milyonKWs enerji üretecektir. Bu enerjide 100.000 nüfuslu Bandırma ilçesinin elektrik ihtiyacını karşılayacaktır. Ref: www.eie.gov.tr

 

Dünya ve Türkiye
Yıllara göre kurulu güçleri

Türkiye “iyi-sıradışı” rüzgar sınıfına giren aralıkta, rüzgarlı alanların potansiyeli yaklaşık 48.000MWlık rüzgar kurulu gücü destekleyebileceği hesaplanmıştır. Kaynak:www.eiei.gov.tr

Ek bilgi için: “Rüzgar enerjisi iş adamları derneği” web sitesi http://www.ressiad.org.tr

Dünyadaki Toplam Kurulu Güç Kapasitesi-2006

Toplam Kapasite Güç-MW Pazar payı
Almanya 20,622 %27,8
İspanya 11,615 %15,6
ABD 11,603 %15,6
Hindistan 6,270 %8,4
Danimarka 3,136 %4,2
Çin 2,604 %3,5
İtalya 2,123 %2,9
İngiltere 1,963 %2,6
Portekiz 1,716 % 2,3
Fransa 1,567 %2,1
İlk 10 toplamı 63,217 %85,2
Dünyanın geri kalanı 11,004 %14,8
Dünya Toplamı 74,221  

Bozcaada Rüzgar tesisi, 17 adet - BORES

Yüksek güçteki rüzgar türbini için taşınan tek bir kanat..

EkBoyut
Ruzgaryatirimsayi.xls 34.5 KB