Jeotermal kaynaklarımız elektrik sorununu çözecektir efsanesinin doğrusu

Jeotermal kaynaklarımız elektrik sorununu çözecektir efsanesinin doğrusu;

Temmuz 2007

Ülkemizde Jeotermal konusunda MTA tarafından açıklanan toplam kapasite 31.500 MWt'tır. Ancak bu kapasite değerine tüm enerji camiası ihtiyatla yaklaşmaktadır. Bu enerji türünde iki türlü kullanım söz konusudur:

  1. Jeotermalin ısı gücünü kullanarak konut ve seraların ısıtılması, (1.229MWt)

  2. Isıl gücün elektrik enerjisine çevrilmesi.

Bugünkü ülke kapasite değerlerimiz:

 Açığa Çıkan Kapasite

:    

 3.520 MWt

Kullanılan Kapasite

:    

 1.229 MW

t: termik (ısı) e: elektrik

Çalışan Elektrik Santrali 

 

 12 MWe Kızıldere - Denizli

 8 MWe Salavatlı – Aydın

İnşâ hâlinde Santral


45 MWe Germencik -Aydın

7 MWe Sultanhisar-Aydın

Kaynak: MTA-2007

Dünyada Jeotermal zenginliği ile yedinci sırada yer alan Türkiye, jeotermal potansiyeli ile toplam elektrik enerjisi ihtiyacının % 5'ine kadar, ısıtmada ısı enerjisi ihtiyacının %30'una kadar karşılayabilecektir. Ancak bunların ağırlık ortalaması alındığında Türkiye enerji (elektrik + ısı enerjisi) ihtiyacının %14'ünü karşılamaya taliptir.

Toplam jeotermal potansiyelimizin elektriksel değeri; 500 MWe’ı ekonomik olmak üzere toplam 2.000 MWe dır. Termâl toplam kapasitemiz değeri olan 31.500MWt nin yeniden belirlenmesi için çalışmalar başlamıştır. Elektrik üretimi, şehir ısıtma, soğutma, sera ısıtma, termal tesis ısıtma, kaplıca kullanımı, kimyasal maddeler üretimi, sanayide kullanım vb uygulamalarda tam değerlendirilmesi ile sağlanacak hedef yıllık net yurtiçi katma değeri 20 Milyar USD civarındadır. www.eie.gov.tr

Türkiye Jeotermal Enerji Mevcut Durumu 2007

Değerlendirme

Kapasite

Eşdeğer enerji

Jeotermal ısıtma

103.000 konut

827 Wt

Kaplıca

215 kaplıca

402 MWt


Toplam

1.229 MWt
Elektrik

20 MWeDenizli

8 MWe Aydın

12 MWekullanılan

8 MWe Kullanılan


Toplam

20 MWe

Karbondioksit üretimi

120.000 ton/yıl

37,5 MWt

t: termik (ısı) e: elektrik 1MWe=10MWt

Sonuç: Bilimsel verileri de ortaya koymaktadır ki; Jeotermal deki elektrik üretimi oldukça düşük bir değere sahiptir. Ayrıca kimyasalların (kireç/kalsiyum) boruları tıkama sorunu üretimde ciddi engeller yaratmaktadır. Zaten 20 MW kurulu güçe rağmen 12 MW kullanılabilen Denizli santrali bu gerçeği ortaya koymaktadır. Jeotermalde ana hedefimiz konut ve sera ısıtmaları olmalıdır. 103 bin konutluk kapasitenin 500 bin konuta çıkarılması ana hedefimiz olmalı. Bu sayede eşdeğer elektrik tasarrufu ülkemiz açısından önemli bir gelişme olacaktır.

Ek bilgi için tıklayınız!

 

NükTe Platform

Geri Dön