NükTe Hakkında

NÜKTE NEDEN KURULDU?

Nisan 2006

Yıllardır ülkemizde Nükleer Teknoloji karşıtlığı; ABveD’li dostların desteklediği ve provake ettiği, bilerek veya bilmeyerek ülkeye kötülük eden, Bilim ve Teknolojiye bilimsellik yerine, ideolojik veya duygusal gözle bakan bazı dernek ve kuruluşlar (Sivil Toplum Kuruluşu -STK) vasıtası ile yürütülmektedir.

Bu kuruluşların kullandığı iki ana metot vardır:

  1. Bilgi kirliliği yaratarak halkımızın kafasının karışmasını sağlamak.

  2. Sürekli nükleer karşıtı toplantılar düzenleyip bu “bilgi kirliliğini” yaymak.

Bu provokasyonu önlemek, bilgi kirliliği ile aldatılan insanımıza doğruları ve bilimsel değerleri sunmak amacı ile konunun birinci dereceden uzmanları olan “Fizik Mühendisleri” önderliğinde Ocak 2006 da 100’e yakın Fizik Mühendisi bir araya gelip bir “Fizik Mühendisleri” grubunu oluşturduk. Daha sonra bir alt birim olarak NÜKTE‘yi kurduk. Nükleer Teknoloji Bilgi Platformu. (NükTe)

Bu amaca hizmet için kurulan sitemizde ihtiyacınız olan tüm bilgileri kısa ve yalın şekilde ve kolay anlaşılabilir bir yazım ile sunacağız. Eksikliğini hissettiğiniz konuları bize yazarak yapacağınız yardımlara da şimdiden teşekkür ederiz. Bilgi ihtiyacınıza daha da detaylı cevap verebilecek Türkçe ve İngilizce site adreslerine, “LİNKLER” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca yazılı basın ve görsel medya araçları vasıtası ile kitlelere ulaşıp onları bilgilendirme hizmetlerimiz de başlamıştır. Ayrıca talep gelmesi halinde üyelerimiz çeşitli görsel sunumlar ile toplu bilgilendirme hizmetleri de vermektedir.

Bu hizmetlerin tamamı mesleki uzmanlıkları olan kişiler tarafından ve gönüllülük esasına dayanan bir sistem içinde yürütülmektedir.

Bilinçsizce yürütülen karalama kampanyalar sayesinde ülkemizde Nükleer karşıtlığı oldukça artmış, yarattıkları provokasyon ve terör metotları ile konunun uzmanlarını ve hattâ Üniversite öğretim üyelerini bile tartışma ortamında uzaklaştırmışlardır.

İşte ülkemizdeki bu bilimsel yobazlığa yani irtica hayranlarına meydanı bırakamazdık. Konunun asıl temsilcileri olan Fizik ve Nükleer Mühendisler el ele vererek halkımıza ortaçağ zihniyetini ve teknoloji düşmanlığını bir zehir gibi aşılamaya çalışanlara bu site vasıtası ile gerekli panzehir sunulacaktır.

Bu siteden öğrendiğiniz bilgiler ışığında bu karşıt guruplar soracağınız basit sorular ile derhal çökeceklerdir. Ancak unutmayınız ki hemen sizi aşağılamaya veya hakaretler yağdırmaya başlayacaklardır.

Hatırlayın, 1450 yıllarında Katolik mahkemesi Galileo'yu benzer şekilde yargılamış, hatta bilim adamına, kellesi uğruna dünyanın dönmediğini kabul ettirmişti. Sadece mahkeme kapısına kadar süren bu kabul orada bitmişti.

İşte bizlere, sizlere benzer zulümler, değişik formasyonlarda bazı STK’larca uygulanacaktır. (bak: Nükleer Karşıt Borsası) Ancak Atatürk devrimlerine sahip çıkan insanımızın bu bilimsel devrimlere de sahip çıkacağına eminiz.

Saygılarımızla,

NükTe
Nükleer Teknoloji Bilgi Platformu