Nükleer Santrallerin "Getirisi, götürüsü ne?"

Kaynak: HaberPosta Web Sitesi

Haber Linki: http://www.haberposta.com/test/haber_alt.asp?haber_id=1894

Yazar: Hacer Alkan

05 Mayıs 2006

Sayın Tuncay Öz ,

www.haberposta.com "analiz" bölümünde

Tarafımızdan talep ettiğiniz konu hakkındaki yazımız aşağıdadır.

Bilgilerinize sunar başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Konu:Nükleer Santralların getirisi - götürüsü nedir dediler?

Biz de anlatmaya başladık. ..

NT-nükleer teknolojide ve NE-nükleer enerjide ülkemizde oynanan oyunları ve taraflarına ait ibret verici olayları sizleri bilgilendirmek amacı ile anlatacağız. Bu hassas konunun açıklamasından önce bazı önemli bilgileri tekrarlamalıyız.

Dünyadaki 3 büyük teknoloji sıralaması şöyle yapılmaktadır;

1. Uzay ve Havacılık

2. Bilgisayar

3. Nükleer

Aralarında en katı şartname kuralları NT'dedir. Askeri şartnameler bile geride kalmaktadır. Elektrik enerjisi, Tıp'ta teşhis ve tedavi yani kanser tedavi cihazları, Sanayide kalite kontrol ve ölçüm, Besin ve tıbbi ürünlerin dezenfekte edilmesinde, sayamadığımız onlarca alan ve her gün eklenen yeni buluşlarla büyüyen DEVÂSA bir konu!!!!!!!
VE BİZ BU TEKNOLOJİYİ ISKALAMIŞIZ!!?...
Artan elektrik enerjisi talebini gerek baraj ve gerekse termik santraller (kömür,petrol,doğal gaz) yardımıyla elde edilmesindeki yetersizlik ve çevre kirliliği sanayileşmiş ülkelerin 1950 yıllarda nükleer enerjiye (NE) geçmesine ve hızla yayılarak ta bir TEKEL oluşmasına sebep olmuştur. 1960 yılında ise bu ülkeler bu teknolojinin doğu-islâm ülkelerine verilmemesi için "söz birliğine" (gizli ambargo) gitmişlerdir.! Böyle bir karara Pakistan'ın nükleer teknolojideki aşırı hevesi sebep olmuştur.
Batı ülkeleri çevre kirliliği yapan kömür santralleri yerine hemen NE'yi ikâme etmiş, doğu ülkelerine ise bu eski teknoloji kömür tesislerini satmıştır. Öyle ki bugün:
  • Fransa'da 59 adet NS çalışmakta olup NE oranı %80 bir değere ulaşmıştır.
  • Amerika'da 103 adet NS kurulmuş olup NE oranı %20'dir.
  • Belçika'da 7 NS adet mevcut olup NE oranı %55'dir
  • İspanya'da 9 NS adet mevcut olup NE oranı %24'dür.
  • İsveç'te 11 NS adet mevcut olup NE oranı % 40'dür. Vs.(*)(**)

Meslektaşlarımızın yıllardır (35 yıl) NS Nükleer Santraller konusunda yaşadığı sıkıntılara isyan edecek duruma geldik. İki sanayici meslektaşın bir yıl önceki bir akşam konuşmasından sonra ortaya bir fikir çıktı. 100'e yakın Fizik ve Nükleer Mühendis bir araya gelip bir Fizik Mühendisleri grubunu oluşturduk. Daha sonra bir alt birim olarak NÜKTE ‘yi kurduk. Nükleer Teknoloji Bilgilendirme Platformu. (NükTe). Amacı NT konusundaki "bilgi kirliliğine" azaltmak için çözüm üretmek ve halkımızı bu doğrultuda "bilimsel veriler" ile bilgilendirmektir.

Ben ve arkadaşlarımız Nükleer Teknolojide nasıl aldatıldığımızı anlattıkça "Acaba en doğru nedir? Nereden başlamak lazım ? diye düşündük. Çünkü sorun netti. Toplumun %85 nükleer karşıtı idi. Dönüp İran halkına veya Fransız, İspanyol, ... halklarına bakıyorsunuz, toplum zamanında medya tarafından doğru bilinçlendirilmiş. %70 insan nükleere karşı değil. Peki benim halkım nasıl bu duruma getirildi?

İşte ibret belgelerinden birkaçı;

Toplam NS sayısı Dünya da 441* adet olup Dünya NE oranı%16'dır. OECD oranı %23 , AB ortalaması %32'dir.

Soru: Doğu-İslam ülkelerinde kaç adet NS mevcuttur.???

CEVAP: 1 (BİR) dir.!!!

441 adet batıda ve 1 adet Pakistan** da!.

Türkiye kaç defa bu Teknoloji için ihale açmıştır?: 4 !! Peki sonuç: Her nasılsa hepside başarısız olmuştur! Aslında 1960 yılından beri doğu ülkelerine uygulanan "Nükleer Ambargonun" bir neticesiydi bu....

Yani kısaca batı bu teknolojiyi 45 yıldır size vermiyor. Çünkü bu teknoloji gelişmişlikteki son basamaktır da ondan. Bazı aymazlar ise NS alımına karşı! Sanki veren varda almamışız .! Bu ülkedeki karşıtlar NT konusunda batı ile aynı söylemleri tekrarlamaları ise ne acıdır . . . ancak bizdekiler buna uyanamıyor. Yazık...

İran'daki kavga nedir?: İran devleti bu konuda haklı olarak batıya isyan etmiş ve adeta "ulusal hakkı" için her şeyi göze almıştır, ve de başarmıştır. Bu sayede geri çekilen batı sonunda Şubat 2006 ayında Jack Strow'un Tv lerde yayınlanan mesajı ile "..artık doğu ülkelerine NS ambargosunun kalktığını, ancak "zenginleştirme" tesisindeki ambargonun devam edeceğini açıklamıştır !

Bugün (05.05.2006 Milliyet-İEAE Güvenlik bölüm Bşk Aybars Gürpınar) tarihli açıklanan ABD modelinde ise "yakıt çubuklarının" hangi ülkelerce yapılacağını belirleyip diğerlerine yasaklanacağı planını açıklanmıştır. İnşallah Türkiye bu plan dışındadır.

Peki diğer satırbaşları nedir?

  • NE ulusal bir enerjidir.
  • NE en ucuz elektrik enerjisidir.
  • NE en az atık üretendir.

"Bilimde Demokrasi olmaz" ilkesini bile içine sindirememiş bazı Mühendis odalarının bile bu teknolojiye karşı oldukları da diğer bir acı gerçektir. Aslında Mühendis Teknolojiden korkmaz. Korkuyorsa zaten Mühendis olmaz. Böylece tarafların Teknolojiye bakış açısının ülkemizdeki sınıflandırması olan a.Bilimsel b.Siyasal c.Duygusal d.Dini katogorisindeki yerini almaları oldukça kolaydır. Çevreciler Duygusal açıdan, Bazı mühendisler ve gruplarda siyasal açıdan bakarlarmış. Bizler ise bilimsel olarak bakarız. Konunun birinci dereceden sorumlusu ve taraftarı olan biz Fizik Mühendislerini de TV yayınlarına neden çıkarmazların cevabı da böylece açıklanmış olur.

Götürdüğü nedir? in cevabı ise: Dünyanın en pahalı elektriği olan D.Gaz elektriğine mahkum olduk. Her ay elektrik için 350 milyon$ gaz faturası öder olduk. Çevreyi mahveden Kömürü tercih eder olduk. Neticede enerjide artık %70 boyutunda dışa bağımlı olduk. İthal kömürle çalışan santral kurduk. Yani Ulusal kaynaklardan uzaklaştık. Dış ticaret açığımız patladı. . Bu durum bizim için ne kadar yanlış ise batı içinde o kadar doğruydu. Sadece şimdilik onlar kazandı!!

Adil Buyan

Fizik Yük. Mühendisi

NükTe Platform

Koordinatör


** www.word-nuclear.org

*** www.taek.gov.tr