Yenilenebilir (Alternatif) kaynaklar enerji sorununu çözer efsanesinin doğrusu

Yenilenebilir (Alternatif) kaynaklar enerji sorununu çözer efsanesinin doğrusu;

Bunu kolay anlayabilmek için önce Elektrik enerjilerinin sınıflandırması ve elde edilmesindeki bilimsel kriterleri tanımlamak gerekir.

¦ Elektrik enerji üretim kaynakları nelerdir?

Elektrik enerjisi üretim kaynakları İKİ ana başlık altında ifade edilir.

1. Ana enerji (birincil, baz, temel) kaynaklar.
2. Yenilenebilir (Alternatif) enerji kaynakları.

Ana enerji kaynakları 3 çeşittir.

¦ Su enerjisine hidrolik enerji olarak bilinir,
¦ Kömür, petrol ve gaz enerjisine termik enerji olarak bilinir,
¦ Çekirdek enerjisine de nükleer enerji olarak bilinir.

Alternatif (yenilenebilir) enerji kaynakları ise çok çeşitlidir.

¦ Rüzgar, güneş, jeotermal, biomas, güneş pilleri,deniz dalga ve gel-git olayı vb.

Alternatif enerji kaynakları ana (birincil, baz) enerji kaynakları yerine ikame edilemez. Çünkü Ana enerji kaynaklarının en önemli ölçütlerinden birisi olan “sürdürülebilirlik” ilkesini alternatif enerji kaynakları sağlamakta başarısız olmaktadırlar. Bu yüzdendir ki kesintisiz ve hiçbir şarta bağlı olmaksızın elde edilebilen enerji türüne ana enerji (birincil) kaynakları denilmektedir. Alternatif zaten kelime olarak; “yeni seçenek” veya “yerine kullanılabilen” anlamı taşımaktadır. Ana enerji (birincil) kaynak kıstasları;

1. Sürekli üretilebilmesi (süreklilik–sürdürülebilirlik ilkesi)
2.
Seviyeyi ayarlayabilmek (kontrol edilebilirlik)
3. Depolanmayı gerektirmemektir.

İşte yenilenebilir (alternatif) enerji kaynakların da bu ölçütleri bulamazsınız. Örneğin Güneş veya Rüzgâr enerjisinde bu üç kriterin karşılanması olası değildir. Şöyle ki;

a. Sürekli üretim yapamazsınız çünkü güneş veya rüzgar ortadan kalkınca enerji üretimi yapılamaz. Sistem beklemeye geçer. Ana enerji kaynakları derhal devreye girerek üretim ve süreklilik devam ettirilir.

b. Enerji üretimini voltajı ve frekansı ayarlamanız için ek yatırım gerektirir.

c. Depolama gerektirir. Rüzgar enerjisi doğru akım olarak akülerde biriktirilerek ve sonra değişken akıma çevrilerek kullanılır, güneş enerjisi de depolarda su olarak biriktirilmek zorundadır.

Dünya yüzyıldır yapılan savaşlara ENERJİ SAVAŞLARI denilmektedir ve elbette doğrudur. Ancak bu savaşların sadece BİRİNCİL yani, ANA enerji kaynakları üzerinde yapıldığını unutmayalım. Yani STRATEJİK özelliği de vardır. Alternatif kaynaklarda stratejiklik özelliği yoktur, enerji darboğazında geçici kaynaklar olarak hizmet yaptıkları gibi sağladıkları enerji ile de elektrikten tasarrufa neden olmaktadırlar. Kısaca tasarruf edilen enerjide kazanılmış bir enerjidir. Aklı başında hiçbir kimse yenilenebilir enerji kaynaklarını ihmal edemez, yok varsayamaz. Sadece “Ana enerji kaynaklarının yerine konulması” gibi bilimsellikle ilgisi olmayan cümlelere itibar edilmemesi gerektiğini belirtmek zorundayız.

NükTe Platform

Geri Dön